Strawberry Marker Database

PIC Lines List
 1. F.vesca
 2. 02-19
 3. Sachinoka
 4. Fusanoka
 5. Asuka Wave
 6. 0212921
 7. Kaorino
 8. Akihime
 9. Shikinari-S4
 10. Miyoshi
 11. Dover
 12. Strawberry Parental Line Nou-2
 13. Karenberry
 14. Ohkimi
 15. Sanchiigo
 16. Toyonoka
 17. Nyohou
 18. Tochiotome
 19. Nou-Hime
 20. Asuka ruby
 21. Sagahonoka
 22. Beni Hoppe
 23. Yayoihime
 24. Sanukihime

MarkerDB | Fragaria x ananassa